Τα καπελάκια

Στόχοι μαθήματος Πριν ξεκινήσετε την 4η ενότητα θα πρέπει:
  • να πληρείτε τα προαπαιτούμενα της 3ης ενότητας και επιπλέον
  • να μπορείτε να διαχειρίζεστε τα αντικείμενα στη σκηνή
Στόχοι μαθήματος Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα :
  • γνωρίζετε πότε εκτελείται ένα σενάριο και τι είναι τα συμβάντα
  • γνωρίζετε ποια συμβάντα γίνονται αντιληπτά από τα αντικείμενα
  • μάθετε να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα καπελάκια για να ξεκινά ένα σενάριο

Βίντεο μαθήματος

Στόχοι μαθήματος Να θυμάστε ότι:
  • Κάθε αντικείμενο περιέχει τα δικά του σενάρια. Συνεπώς, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το αντικείμενο και στη συνέχεια να υλοποιήσετε το κάθε σενάριό του.
  • Κάθε σενάριο πρέπει να ξεκινάει με ένα “καπελάκι” για να ξέρει το αντικείμενο πότε θα εκτελέσει τις εντολές που ακολουθούν.

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Άσκηση 1

Στο έργο “Μάγος” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 3.1) να προσθέσετε σενάρια στα αντικείμενα ώστε:
  • Οι νυχτερίδες να εμφανίζονται όταν γίνεται κλικ στην σημαία.
  • Οι νυχτερίδες να εξαφανίζονται όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω τους.
  • Το φαντασματάκι να λέει “μπουουου” όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω του.
Για τη δραστηριότητα αυτή θα χρειαστείτε τις παρακάτω εντολές:
Στο τέλος μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε το έργο.

Άσκηση 2

Στο έργο “Ελλάδα” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 3.1) να προσθέσετε σενάρια στα αντικείμενα ώστε όταν γίνεται κλικ σε κάθε αντικείμενο να εμφανίζεται μια μικρή περιγραφή για αυτό. Στο τέλος μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε το έργο.

Χώρος Συζητήσεων