Αισθητήρες και Τελεστές

Στόχοι μαθήματος Πριν ξεκινήσετε την 5η ενότητα θα πρέπει:
  • να πληρείτε τα προαπαιτούμενα της 4ης ενότητας και επιπλέον
  • να μπορείτε να διαχειρίζεστε τα αντικείμενα στη σκηνή
Στόχοι μαθήματος Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα δημιουργείτε σύνθετα σενάρια με τα οποία:
  • τα αντικείμενα θα εκτελούν υπολογισμούς
  • τα αντικείμενα θα αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και θα αντιδρούν ανάλογα

Βίντεο μαθήματος

Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης

Άσκηση 1

Συμπληρώστε το έργο “Ζάρια” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 3.3): Δώστε στο ζάρι το παρακάτω σενάριο. Εκτελέστε το για να δείτε το σενάριο σε λειτουργία.
Δημιουργήστε άλλο ένα αντικείμενο ζάρι (χρησιμοποιώντας την εντολή διπλασιασμού). Τροποποιήστε το σενάριο στο δεύτερο ζάρι ώστε να εκτελεί περισσότερες επαναλήψεις. Εκτελέστε για να δείτε το έργο σας σε λειτουργία. Αποθηκεύστε το έργο.

Άσκηση 2

Στο έργο “Σχήμα με επανάληψη” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 4.4) τροποποιήστε την εντολή “στρίψε” έτσι ώστε η γωνία να προκύπτει από την διαίρεση του 360 με τον αριθμό επαναλήψεων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σενάριο. Εκτελέστε το σενάριο για να το δείτε σε λειτουργία.
Στην συνέχεια τροποποιήστε τον αριθμό των επαναλήψεων και τον διαιρέτη αντίστοιχα και παρατηρήστε κάθε φορά το αποτέλεσμα.

Επέκταση:
Συμπληρώστε το έργο έτσι ώστε το γατάκι να ρωτάει έναν αριθμό και στην συνέχεια θα σχεδιάζει το αντίστοιχο γεωμετρικό κανονικό πολύγωνο.
Υπόδειξη: Πρέπει να αντικαταστήσετε τον αριθμό των επαναλήψεων και τον διαιρέτη με την απάντηση του χρήστη.

Άσκηση 3

Στο έργο “Μάγος” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 3.1) να προσθέσετε το παρακάτω σενάριο στις νυχτερίδες ώστε να κινούνται τυχαία μέσα στον χώρο. Εκτελέστε το για να δείτε το σενάριο σε λειτουργία.

Στην συνέχεια να προσθέσετε σενάριο στο Μάγο και στο Χαλί ώστε να κινούνται αριστερά - δεξιά ακολουθώντας το δείκτη του ποντικιού. Θα χρησιμοποιήσετε την εντολή

Άσκηση 4

Δημιουργήστε ένα νέο έργο στο Scratch με όνομα “Συντεταγμένες”. Να δώσετε στο πορτοκαλί γατάκι το παρακάτω σενάριο.
Εκτελέστε το σενάριο και δείτε τις διαφορετικές τιμές που εμφανίζει το γατάκι καθώς κινείτε το δείκτη του ποντικιού. Αν θέλετε ορίστε ως υπόβαθρο στην σκηνή την εικόνα «xy-grid» που θα βρείτε στην βιβλιοθήκη.

Στην συνέχεια τροποποιήστε το σενάριο ώστε το γατάκι να λέει την θέση y του ποντικιού. Εκτελέστε το νέο σενάριο και δείτε τις διαφορετικές τιμές που εμφανίζει το γατάκι καθώς κινείτε τον δείκτη του ποντικιού.

Τέλος χρησιμοποιήστε τον τελεστή «ένωσε το … με το …» όπως φαίνεται παρακάτω ώστε το γατάκι να εμφανίζει ταυτόχρονα τις θέσεις x και y
Αποθηκεύστε το έργο, δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: http://scratch.mit.edu/studios/780182/

Άσκηση 5

Δημιουργήστε ένα νέο έργο στο Scratch με όνομα “Διάλογος”. Να δώσετε στο πορτοκαλί γατάκι το παρακάτω σενάριο.
Εκτελέστε το για να δείτε το σενάριο σε λειτουργία. Αποθηκεύστε το έργο, δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: http://scratch.mit.edu/studios/780194/

Σημείωση: Παρατηρήστε ότι στο αποθηκεύεται κάθε φορά η τελευταία απάντηση που έχει δώσει ο χρήστης ενώ η προηγούμενη απάντησή του χάνεται. Αν θέλατε να διατηρηθεί θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι μεταβλητές στις οποίες, όμως, θα αναφερθούμε στο μάθημα 6.3.

Άσκηση 6

Δημιουργήστε ένα νέο έργο στο Scratch με όνομα “Χαζό παιχνίδι”. Να δώσετε στο πορτοκαλί γατάκι το παρακάτω σενάριο.
Εκτελέστε το για να δείτε το σενάριο σε λειτουργία.Αποθηκεύστε το έργο, δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: http://scratch.mit.edu/studios/780206/

Άσκηση 7

Δημιουργήστε ένα νέο έργο στο Scratch με όνομα “Τετραγωνική ρίζα”. Να δώσετε στο πορτοκαλί γατάκι κατάλληλο σενάριο με το οποίο:
  1. να ζητάει έναν αριθμό και
  2. να εμφανίζει την τετραγωνική ρίζα του αριθμού.
Αποθηκεύστε το έργο, δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: http://scratch.mit.edu/studios/780218/

Χώρος Συζητήσεων