Περισσότερος έλεγχος

Στόχοι μαθήματος Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα δημιουργείτε σύνθετα σενάρια με τα οποία:
  • τα αντικείμενα θα παίρνουν αποφάσεις και θα αντιδρούν διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον τους

Βίντεο μαθήματος

Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης

Άσκηση 1

Στο έργο “Μάγος” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 3.1) να προσθέσετε κατάλληλο σενάριο ώστε οι νυχτερίδες να εξαφανίζονται όταν αγγίζουν το ραβδί του μάγου. Θα χρειαστείτε εκτός των άλλων τις παρακάτω εντολές. Αποθηκεύστε το έργο.

Άσκηση 2

Δείτε στο Φωτόδεντρο αυτόν τον οδηγό: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3162 για την δημιουργία ενός παιχνιδιού στο Scratch. Δείτε και το αντίστοιχο έργο σε αυτή τη διεύθυνση: http://scratch.mit.edu/projects/11167400. Δημιουργήστε τη δική σας εκδοχή για ένα παιχνίδι λαβύρινθο. Δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: http://scratch.mit.edu/studios/780224/.

Άσκηση 3

Παιχνίδι με 6 ερωτήσεις
Βρείτε 6 ερωτήσεις με μονολεκτική απάντηση για ένα θέμα της επιλογής σας. Δείτε το “μισοτελειωμένο” έργο: http://scratch.mit.edu/projects/36379214/. Διαμορφώστε κατάλληλα το σενάριο στο γατάκι ώστε να ρωτάει τις ερωτήσεις σας, να ελέγχει την κάθε απάντηση που δίνει ο χρήστης και να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Αποθηκεύσετε το έργο (ώς ανάμειξη) με όνομα “Παιχνίδι με 6 ερωτήσεις”, κοινοποιήσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: http://scratch.mit.edu/studios/780240/

Χώρος Συζητήσεων